TIN CHÍNH CỦA XÃ TIN CHÍNH CỦA XÃ

Thông báo về việc chấp hành chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội của người dân trên địa bàn xã
Ngày đăng 02/09/2021 | 17:51  | Lượt xem: 87

Ngày 01/09/2021, UBND xã Liên Hà đã ra thông báo số 484/TB-UBND về việc tình hình chấp hành Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố về giãn cách xã hội của người dân trên địa bàn xã.