PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Thông điệp "5T" chống dịch mới của Bộ Y tế

Ngày đăng 02/09/2021 | 18:07  | Lượt xem: 59
Ngày 1/9, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 09/CT-BYT về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T...

Tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 06h giờ 00, ngày 23/8/2021 trên phạm vi toàn Thành phố

Ngày đăng 07/08/2021 | 04:29  | Lượt xem: 49
Ngày 6/8, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND về tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19. nội dung...

Liên Hà kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19

Ngày đăng 16/06/2021 | 04:15  | Lượt xem: 89
Hiện nay, đại dịch Covid -19 đang lan rộng trên toàn cầu và có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Lực lượng tuyến đầu đang phải dốc sức, ngày đêm đối...