ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ngày đăng 15/04/2021 | 16:21  | Lượt xem: 282

1. Trưởng bộ phận TN &Trả kết quả giải quyết TTHC:

Ông Nguyễn Hữu Thinh - Phó chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0982885305

Email: xlh_danphuong@hanoi.gov.vn

2. Đầu mối kiểm soát TTHC:

Bà Nguyễn Thị Thương - Công chức TP-HT

SĐT: 0984134788

 

 

Hiển thị 1 - 1 trong 2 kết quả.