BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

Bộ máy tổ chức hành chính
Ngày đăng 22/04/2021 | 15:34  | Lượt xem: 315

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY XÃ

1

Lê Thị Tuyết

Bí thư Đảng ủy xã

0969840877

2

Nguyễn Văn Lập

PBT Đảng ủy xã

0984524455

LÃNH ĐẠO HĐND XÃ

1

Lê Thị Tuyết

Chủ tịch HĐND xã

0969840877

2

Nguyễn Thị Thảo

PCT HĐND xã

0978552780

LÃNH ĐẠO UBND XÃ

1

Nguyễn Quang Lục

Chủ tịch UBND xã

0975550667

2

Nguyễn Hữu Thinh

PCT UBND xã

0982885305

UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ

1

Nguyễn Bá Lộc

Chủ tịch UBMTTQ

0389935189

2

Nguyễn Văn Ngôn

Chủ tịch hội CCB xã

0988208436

3

Vũ Ngọc Hưng

Chủ tịch hội nông dân

0978984574

4

Sái Thị Hường

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0349581532

5

Nguyễn Khắc Hồng

Bí thư Đoàn xã

0983765734

CÔNG CHỨC UBND XÃ

1

Nguyễn Hồng Kiên

Văn phòng thống kê

0974939666

2

Nguyễn Thị Phương

Văn phòng thống kê

0987916503

3

Nguyễn Thị Thương

Tư pháp hộ tịch

0984134788

4

Nguyễn Ngọc Tuân

Tư pháp hộ tịch

0988845899

5

Nguyễn Văn Chín

Địa chính

0961101668

6

Lê Hồng Phong

Xây dựng

0984923386

7

Nguyễn Huy Phương

Văn hóa xã hội

0363892895

8

Nguyễn Thanh Thủy

Văn hóa xã hội

0384351287

9

Nguyễn Thu Thủy

Tài chính kế toán

0982667325

QUÂN SỰ - CÔNG AN XÃ

1

Nguyễn Hữu Hường

CHT Ban chỉ huy quân sự

0974372754

2

Nguyễn Văn Hồng

Phó CHT BCH Quân sự xã

0985446775

3

Nguyễn Hữu Phong

Trưởng công an xã

0915875888

4

Nguyễn Đức Hiếu

Phó trưởng công an xã

0982296325

5

Phạm Hùng

Phó trưởng công an xã

0973983234